Logo
Sisteme giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı
Sistemde kayıtlı telefon numaranızın son 4 hanesi
  • Son 3 şifreniz ile aynı olmamalıdır
  • Şifre içerisinde en az bir tane büyük, küçük harf ve sayı içermelidir
  • Şifre uzunluğu min 6, max 20 karakter uzunluğunda olabilir
  • Şifre içerisinde adınız geçmemelidir
  • Şifre içerisinde soyadınız geçmemelidir
  • Şifre içerisinde aynı karakter en fazla 4 defa tekrar edebilir
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Anlaşmalı Kurumlar Sağlık Provizyon Sistemi

GİRİŞ YAP